Jak ustawić ławki w szkole?

Standardowy układ ławek w klasie to dwa lub trzy rzędy podwójnych ławek ustawionych jedna za drugą. Czy to najlepszy układ? Niekoniecznie.

Wyższe dzieci, jeśli siedzą bliżej (np. ze względu na wadę wzroku) mogą zasłaniać innym uczniom tablicę, nauczyciel nie ma pełnej kontroli nad uczniami (zwłaszcza tymi, którzy siedzą z tyłu), a układ ten nie sprzyja socjalizacji. Jak inaczej można zagospodarować przestrzeń w klasie, by była bardziej przyjazna dla uczniów?

Wady tradycyjnego ustawienia ławek w klasie

Typowy układ ławek, choć jesteśmy do niego przyzwyczajeni od lat, nie jest zbyt komfortowy dla dziecka:
•    wyznacza mu role biernego słuchacza tego, co mówi nauczyciel,
•    utrudnia komunikację między dziećmi i aktywne słuchanie wypowiedzi kolegi (który mówi często do pleców kilku siedzących przed nim uczniów),
•    nie zawsze pozwala wszystkim dzieciom na pełny obraz tego, co dzieje się na tablicy lub co tłumaczy nauczyciel,
•    odpowiadający na środku uczeń czuje się jak “pod obstrzałem” – co wzmaga stres i nie pozwala na pełne zaprezentowanie umiejętności ucznia (a także może go nabawić niechęci do publicznych wystąpień, które w dorosłym życiu może zmniejszyć jego szanse na rozwój kariery),
•    aktywność dzieci jest tym wyższa im bardziej centralną pozycję zajmują (oraz im bliżej nauczyciela siedzą) – czy zatem to “kujony” zawsze siedzą z przodu, a tylne miejsca zajmują dzieci z problemami edukacyjnymi, czy może na wskutek zajmowanego miesjca część dzieci przyjmuje rolę kujonów, a część zaczyna stronić od nauki?
•    badania Nalaskowskiego wykazały nawet, że nauczyciele lubią bardziej te dzieci, które siedzą bliżej nich!

Jak widać, typowy układ ławek w szkole, nie jest zbyt korzystny. Jak zatem można go zmienić i zastąpić czymś bardziej odpowiednim?

Ustawienie ławek szkolnych w podkowę
Sprzyja wymianie myśli i wzajemnej komunikacji. Daje też dzieciom jednakowy dostęp do tablicy i nauczyciela. Całkiem nieźle sprawdza się na kartkówkach i testach.

    Ustawienie klubowe ławek szkolnych
Ławki wyprowadzane są na środek sali, a przy każdej można posadzić 4-5 dzieci. Taki układ sprzyja komunikacji i pracy zespołowej (ławki można też łączyć dłuższym bokiem – tworząc w ten sposób większą powierzchnię roboczą).

 Ustawienie konferencyjne stolików w klasie
Tworzy jeden duży stół, przy którym siedzą wszyscy uczniowie. Pozycja nauczyciela nie jest tu na pierwszym planie – tego typu układ sprzyja dyskusji i pracy grupowej,

    Ustawienie stolików w literę V
Dość podobne do tradycyjnego,ale dzięki przełamaniu schematu siedzenia za plecami drugiego ucznia, poprawia komunikację i przede wszystkim pozwala zwiększyć widoczność nauczyciela przez uczniów.