Meble edukacyjne – obowiązki szkoły

Wady postawy u dzieci spotyka się coraz częściej. Odpowiadają za to dwie główne przyczyny – zbyt ciężkie tornistry, niedopasowane wagą do wzrostu i możliwości dziecka, oraz nieodpowiednia pozycja przy stole, wywołana najczęściej nieprawidłową wysokością blatu stolika szkolnego lub krzesła. Dzieci nie edukuje się również na temat właściwej postawy (a jeśli jest to robione, to na tyle nieskutecznie, że dziecko i tak nie dba o właściwy sposób siedzenia).

Państwowa Inspekcja Sanitarna, do której obowiązków należy kontrola mebli szkolnych, wprowadziła zalecenia dla szkół,które powinny umożliwić dzieciom, prawidłowe siedzenie i dbanie o postawę i zdrowy kręgosłup.

O co powinna dbać szkoła w zakresie mebli edukacyjnych?

Według zapisów z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (wraz z przepisami wykonawczymi), szkoła musi dbać o właściwy dobór mebli edukacyjnych i ich dopasowanie do zasad ergonomii pracy. Co to właściwie oznacza?

Co szkoła powinna robić, by mieć pewność, że meble szkolne, z których korzystają dzieci są prawidłowo dopasowane?

1.    Każdy uczeń, dwa razy do roku powinien zostać zmierzony

– za szczególnie ważną uważa się wysokość podkolanową (czyli odległość od zgięcia kolana do ziemi) – odległość ta powinna być równa wysokości siedziska. Ta wysokość, powinna zostać zapisana w miejscu dostępnym dla nauczycieli, wraz z informacją, jakiej wysokości krzesło powinno być przez ucznia używane.

2.    Każdy uczeń , powinien otrzymać informację, które krzesło szkolne jest do niego dopasowane

– meble powinny mieć odpowiednie oznaczenia, które umożliwiałyby ich identyfikację (można je oznaczyć również kolorami). Ustawa nie precyzuje, czy nauczyciele powinni kontrolować to, czy uczeń siedzi na właściwym krześle,ale zasadna byłaby choć okresowa kontrola i przypominanie uczniom o tym, że powinni dobierać sobie odpowiednie krzesła.

Mimo ustawy, w większości szkół, w każdej klasie uczniowie mają dostępny taki sam zestaw mebli edukacyjnych i w efekcie przynajmniej część dzieci siedzi na nieodpowiednich krzesłach, czy pracuje przy źle dobranych blatach.